פרוייקטים מאוכלסים

הבעל שם טוב 10, פתח תקווה

הבעל שם טוב 17, פתח תקווה

הבעל שם טוב 15, פתח תקווה

הבעל שם טוב 12, פתח תקווה

הבעל שם טוב 14, פתח תקווה

חיסין 1 פתח תקווה

ויסוקר 6, פתח-תקוה

ברוידה 51, פתח-תקוה

משמר הירדן 9, פתח-תקוה

כרמלי 3, פתח-תקוה

הזוהר, פתח-תקוה

האר"י הקדוש 12, פתח תקוה

בייליס 3, פתח-תקוה

הבנים 2, פתח-תקוה

מנחם רצון 1, פתח-תקוה

נחלת צבי 65, פתח-תקוה